“БОЛОВСРОЛ-ӨРГӨӨ” НЭГДСЭН ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ний өдөр “Боловсрол-өргөө” нэгдсэн дотуур байрны 115 хүүхдэд “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийн бэлтгэл ажил болон сургуулийн зорилгийг таниулан Онцгой байдлын газрын даргын баталсан сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу сургалт зохион байгууллаа.