АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ГИШҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд Онцгой байдлын газрын даргын баталсан сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ний өдрийн 08:00 цагт Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын зааланд Онцгой комиссын нийт 33 гишүүдэд сургалт зохион байгууллаа.