Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтэс 2018 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдөр Д.Гантөмөр даргатай Ус суваг ОНӨААТҮГ-ын 12 ажилчдад "ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙ СУРГАЛТЫН ГАЛ ТҮЙМЭР"-ын аюулаас урьдчилан сэргийлэх  сэдвээр 1цагийн сургалт зохион байгууллаа.