Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын “ӨВ САНАА” ХХК –ны 21 ажилтан  албан хаагчдад 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, олон нийт, иргэдийг болзошгүй гамшиг аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх гамшгаас хамгаалах “Бэлэн бай” сургалтын багц хичээлийн гал түймэр, газар хөдөлт гэсэн сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Мөн Гал түймэр унтраах аврах 12 дугаар ангийн а/д Д.Сандагдорж захирагчтай 4 дүгээр салаатай хамтран тархалтын сургууль зохион байгуулав.