Өвөрхангай аймагт бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын КОМФОРТ ИМПЭКС ХХК-ийн 70 ажилтан албан хаагчдад 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны  галын аюулгүй байдал, галын анхан шатны багаж ашиглан гал унтраах дадлага сургууль зохион байгууллаа.