Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл ангийн 101 хүүхдэд 2018 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр аварагч мазаалайн зөвлөмж сэдэвт сургалтыг хүүхдийн насны онцлог сэтгэхүйд тохируулан зааж хэрхэн өөрсдийгөө гэмтээхгүй байх вэ? Ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулсан. Энэхүү сургалтаар хүүхдүүд зурагт хуудас дүрс бичлэг, харилцан ярилцах хэлбэрээр мэдлэг олголоо.

Сургалтыг Хархорин суман дахь Онцгой байдлын хэлтсийн Ангиллын сургалт, сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Бундхорол зохион байгууллаа.