Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл ангийн 62 хүүхдүүдэд 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах "Бэлэн бай" багцаар Хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохируулан аливаа аюул осол, гамшгийн үед өөрийгөө хамгаалах талаарх мэдлэг, “Бид өөрсдийгөө гэмтээхгүй байж чадна”сургалт зохион байгууллаа  Энэхүү сургалт нь тус сумын сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд Гал түймэр үүсэх шалтгаан нөхцлийг танилцуулж, ахуйн орчинд гал түймэр үүсгэхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах аргад сургаж дадлагажуулсан.