Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 31 дэхь жилдээ "Гал тоглоом биш" гар зургийн уралдааныг хүүхэд багачуудын дунд зохион байгуулахаар зарлаад байна. Хүүхэд багчууд өргөнөөр оролцоно уу