"ТОМУУГИЙН ЭСРЭГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТ ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ" чиглэлээр Онцгой байдлын хэлтэс албан хаагчдаа томуугийн эсрэг вакцинжуулалтанд хамтрууллаа.