Багануур дүүргийн Улаанзагалмайн хороотой хамтран ерөнхий боловсролын 125 дугаар сургуулийн 8 дугаар ангийн сурагчдад “Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай" сэдэвт 3 цагийн сургалтыг танхимаар болон дадлагаар зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 40 сурагч хамрагдлаа.