БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ НАРТ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ОЛОН УЛСЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГДЛЭХ ӨДӨРЛӨГ, СУРГАЛТУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.