2017 оны 09 дүгээр сарын 14-нд Багануур дүүргийн 2 дугаар хорооны захирагчийн ажлын алба 20 иргэнийг хамруулан галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал унтраагуурын ашиглалт сэдвээр 2 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.