"Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр", "Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу "Дэлхийн зөн Монгол" ОУБ-ын Говь-Алтай ОНХХ, ХХААГ, "Зооноз" ӨСТөвтэй хамтран Цогт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-12 дугаар ангийн 230 сурагч, аюул, осолд өртөмхий  иргэд буюу өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд "Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр" танилцуулах, "Газар хөдлөлтийн юаулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлаа хангах, "Хүн малын гоц халдварт өвчин, түүнээс урьдчилан сэргийлэх", "Малын гоц халдварт өвчин" зэрэг сэдвүүдээр танимын сургалтыг 03 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгууллаа.