"Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, "Дэлхийн зөн Монгол" ОНХХ-ийн менежер нарын хамтран баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Зооноз өвчин судлалын төв, Улаан Загалмайн хороотой хамтран Баян-Уул, Хөхморьт сумдын иргэдэд болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор "Гамшгийн үед иргэдийн оролцоо" сэдэвт сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-11-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг сургалтанд 2 сумын нийт 210 иргэд хамрагдлаа