Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын "Цэргийн бие бялдарын стандартыг тогтоон мөрдүүлэх тухай", Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын А/492 дугаар тушаалаар батлагдсан Зэвсэгт хүчинд дагаж мөрдөх "Цэргийн алба хаагчдын бие бялдарын стандарт", Онцгой байдлын ерөнхий газрын 11/2204 албан бичгийг үндэслэн Онцгой байдлын газрын нийт албан хаагчдын дунд бие бялдрын стандартыг 10 дугаар сарын 27-ны Энх-Алтай өрхийн эмнэлгийн үзлэгийн өрөөнд тодорхойллоо. 

Бие бялдрын стандарт тодорхойлуулсан албан хаагчдын биеийн жингийн үнэлгээг хувиар үзүүлбэл:

1. 32% буюу 17 албан хаагч"Хэвийн жинтэй"

2. 23% буюу 12 албан хаагч "Илүүдэл жинтэй"

3. 0.07 буюу 4 албан хаагч " I зэргийн таргалалттай"

4. 0.07 буюу 4 албан хаагч " II зэргийн таргалалттай" гэсэн үзүүлэлттэй байна.