Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын дуудлага хүлээн авагч, гамшгийн голомтонд шуурхай холбоо зохион байгуулах холбоочдод "Гамшгийн голомтонд үүргэвчийн \Qmac, Vertex1210, kodan\  станц"-уудаар холбоо зохион байгуулж ашиглах талаар онолын 1 цаг, дадлагын 5 цагийн сургалтыг 2016.10.18-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Энэхүү сургалтыг хийснээр холбоочид , цаг агаарын нөхцөл байдал, орон нутгийн онцлог,улирлын шинж чанараас хамаарч үелзэл сонгон холбоо тогтоох чадвартай болох  юм.