Жил бүрийн "10 дугаар сарын 13" Гамшгийн эрсдлийг бууруулах Олон улсын өдрийг тохиолдуулан албаны өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа сурталчлах, ард иргэдэд таниулах зорилгоор орон нутгийн "Хэнтий" телевизтэй хамтран "Танайд ажиллая" нэвтрүүлгийг хийлээ...