Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн 2009 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдрийн 64/200 дугаар шийдвэрийн дагуу 10 дугаар сарын 13-ны өдрийг гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөржил болгон дэлхий даяртэмдэглэж байхаар шийдвэрлэсэн.Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газар гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг Онцгой байдлын албаны нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг  Хөвсгөл Далай Ээж Дөрвөн уул захаар үйлчлүүлж байгаа ард иргэдэд болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сурталчилгаа таниулга, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өгч ажиллаа.