Хөвсгөл аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын дунд"Өсвөрийн аврагч" тэмцээнийг бүсчилэн зохион байгуулаж явууллаа.Бүсийн авраг шалгаруулах" Өсвөрийн аврагч" тэмцээнийг Онцгой байдлын газар Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллага,Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар хамтран хойд бүсийн хэмжээнд 2016 оны 10 дугаар сарын 13 наас 15 ны хооронд Цагааннуур суманд зохион байгууллаа.