Хичээлийн танилцуулга

"Гамшгийн менежментийн лавлагаа"

Гарын авлагыг та бүхэндээ хүргэж байна.

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл