Хичээлийн танилцуулга

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ИРГЭД ӨӨРИЙГӨӨ ХЭРХЭН ХАМГААЛАХ ВЭ?

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл