Хичээлийн танилцуулга

эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх анхан шатны мэдлэг олгох сургалтын хичээл

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл