ИРГЭДЭД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор 1-9 дүгээр б... Дэлгэрэнгүй